SZÁLLITÁS, BEÉPITÉS ORSZÁGOSAN - Tartályház.

TARTÁLYOK | SZENNYVIZTISZTITÓK | OLAJFOGÓK | ZSIRFOGÓK | MEDENCÉK | BORTARTÁLYOK

Eurocode ismertető


Az Eurocode az épületek tartószerkezeteinek méretezésére vonatkozó, európai szinten harmonizált szabványcsomag, amely 9 témakör szabványsorozatából áll, illetve ezeket bevezeti a tartószerkezetek tervezésének alapjait rögzítő „0-adik” szabvány. Az egyes tervezési és méretezési módszereket tartalmazó szabványok terjedelme átlagosan 150-250 oldal. Összesen mintegy 5000 oldalt tesznek ki.

 

1975-ben az Európai Közösség Bizottsága akciótervet dolgozott ki az Európai Közösséget Alapító Szerződés 95. cikke alapján, a kereskedelmi akadályok felszámolására. Elhatározták, hogy harmonizálják a tartószerkezetek méretezésére vonatkozó műszaki előírásokat, amelyek majd felváltják a tagállami nemzeti szabályokat. 15 év alatt kidolgozták az első generációs európai számítási módszereket. 1989-ben megállapodás született az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), a tagállamok és az Európai Bizottság között, hogy a CEN feladata lesz az Eurocode-ok kidolgozása és közzététele, és ez a tevékenység a 89/106/EGK irányelvhez kapcsolódik. 1992-1998-ig 64 db ENV-t (európai előszabványt) jelentettek meg. 2003-tól „csomagokban” jelentek meg EN-ként (európai szabványként).

 

Az építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelvet azóta felváltotta a 305/2011/EU rendelet. Ezért a korábbi irányelvre vonatkozó hivatkozásokat az új rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

 

Az EU és az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) tagállamainak egyetértésével az Eurocode-okat hivatkozási dokumentumként a következő célokra alkalmazzák:

  • épületek és más építőmérnöki szerkezetek esetén a 89/106/EGK irányelv szerinti alapvető követelmények – különösen az 1. számú alapvető követelmény: Mechanikai szilárdság és állékonyság, és a 2. számú alapvető követelmény: Tűzhatással szembeni biztonság – teljesülésének igazolására szolgáló eszköz;
  • építményekről és azokkal kapcsolatos építőmérnöki szolgáltatásokról szóló megállapodások alapját képező dokumentum;
  • az építési termékekre vonatkozó harmonizált műszaki előírások (EN-ek és ETA-k) kidolgozásának keretdokumentuma. Az Eurocode-ok, és részben a tartószerkezetek is, közvetlen kapcsolatban vannak a 89/106/EGK irányelv 12. cikke szerinti értelmező dokumentumokkal, bár ezek jellegükben különböznek a harmonizált termékszabványoktól. Ezért az Eurocode-okkal kapcsolatos munka során felmerülő műszaki szempontokat a CEN műszaki bizottságainak, illetve az EOTA termékszabványok kidolgozásával foglalkozó munkacsoportjainak megfelelő módon figyelembe kell venniük annak érdekében, hogy ezek a műszaki előírások teljes mértékben összhangban legyenek az Eurocode-okkal. Az Eurocode-szabványok mind a hagyományos, mind az újszerű tartószerkezetek vagy azok szerkezetei elemeinek tervezése során alkalmazandó általános szabályokat tartalmazzák. A szokásostól eltérő tartószerkezetekre vagy a szokásostól eltérő tervezési körülményekre vonatkozó előírásokat nem tartalmaznak, ilyen esetekben a tervezés során elméleti alapokra és tapasztalatokra épülő megfontolásokra van szükség.

 

A "végleges" szabványként megjelent Eurocode-ok számos, a tervezéshez vagy a vizsgálatokhoz nélkülözhetetlen paramétert csak tartalmukban írnak le, illetve egy általános értékkel adnak meg, ezek pontos értékeit az egyes nemzeti hatóságoknak kell megállapítaniuk, sajátosságaik (ipari háttér, klimatikus-, földrajzi-helyzet stb.) alapján. Ezeket a „nemzetileg meghatározott paramétereket” (Nationally Determined Parameter: NDP) valamint az Eurocode-ok használatához szükséges magyarázatokat „Nemzeti Melléklet”-ben kell vagy lehet kidolgozni. A nemzeti mellékletek (ha vannak ilyenek) a magyar nyelvre lefordított szabványok szerves részét képezik, az angol nyelvről még nem lefordított Eurocode kötetek esetében önálló szabványkiadványként, MSZE 2XXXX (a hivatkozott Eurocode kötet számával együtt) jelzettel, magyar előszabványként jelentek meg.

 

Eurocode: Alapelvek

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai

  • Az EN 1990 alapelveket és a szerkezetek biztonságával, használhatóságával és tartósságával kapcsolatos követelményeket tartalmaz, leírja az azokra való tervezés alapjait és az igazolás módját, valamint útmutatást ad a szerkezet megbízhatóságával kapcsolatban felmerülő kérdésekben.
  • Az EN 1990-et együtt kell alkalmazni az EN 1991 – EN 1999 szabványokkal az épületek és építőmérnöki szerkezetek tervezése során, beleértve a geotechnikai tervezést, a tűzhatásra és a földrengésre való tervezést, valamint a kivitelezéssel és az ideiglenes szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szempontokat is. MEGJEGYZÉS: Különleges szerkezetek (például nukleáris erőművek, völgyzáró gátak stb.) esetén az EN 1990 – EN 1999 szabványoktól eltérő előírások is szükségesek lehetnek.
  • Az EN 1990 alkalmazható olyan szerkezetek tervezéséhez, amelyekhez az EN 1991 – EN 1999 szabványok alkalmazási területén kívül eső anyagokat használnak fel, vagy ilyen hatásokat vesznek figyelembe.
  • Az EN 1990 alkalmazható meglévő szerkezetek állapotának felmérésekor, a felújítási és átalakítási munkák tervezésekor, valamit a használati körülményekben bekövetkező változások értékelésekor. MEGJEGYZÉS: Bizonyos esetekben kiegészítő vagy módosított előírások alkalmazására lehet szükség.

 

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás

MSZ EN 1991-1-4:2005/A1:2011 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások

MSZ EN 1991-1-6:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során

MSZ EN 1991-1-7:2015 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-7. rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások

MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1991-3:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 3. rész: Daruk és más gépek hatása

MSZE 21991-3:2008 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 3. rész: Daruk és más gépek hatásai (az MSZ EN 1991-3:2007 nemzeti melléklete)

MSZ EN 1991-4:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok (angol nyelvű)

MSZE 21991-4:2008 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok (az MSZ EN 1991-4:2006 nemzeti melléklete)

 

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1992-1-2:2013 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

MSZ EN 1992-2:2009 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Betonhidak. Tervezési és szerkesztési szabályok

MSZ EN 1992-3:2011 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Folyadéktartályok és tárolószerkezetek

 

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

MSZ EN 1993-1-1:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1993-1-1:2005/A1:2015 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1993-1-2:2013 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

MSZ EN 1993-1-3:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok hidegen alakított elemekre (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-1-4:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok korrózióálló acélokra (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-1-4:2006/A1:2015 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok korrózióálló acélokra (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-1-5:2012 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek

MSZ EN 1993-1-6:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-6. rész: Héjszerkezetek szilárdsága és állékonysága (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-1-7:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-7. rész: Keresztirányban terhelt lemezszerkezetek (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-1-8:2012 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok

MSZ EN 1993-1-9:2011 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-9. rész: Fáradás

MSZ EN 1993-1-10:2011 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-10. rész: Anyagválasztás a szívósság és a vastagságirányú jellemzők alapján

MSZ EN 1993-1-11:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-11. rész: Húzott elemes szerkezetek tervezése (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-1-12:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-12. rész: Az EN 1993 alkalmazását S700 acélminőségig kiterjesztő kiegészítő szabályok (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-2:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 2. rész: Acélhidak

MSZ EN 1993-3-1:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész: Tornyok, árbocok, kémények. Tornyok, árbocok (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-3-2:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-2. rész: Tornyok, árbocok, kémények. Kémények (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-4-1:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-1. rész: Silók (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-4-2:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-2. rész: Tartályok (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-4-3:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-3. rész: Csővezetékek (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-5:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 5. rész: Szádfalak (angol nyelvű)

MSZ EN 1993-6:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 6. rész: Daruk alátámasztó szerkezetei (angol nyelvű)

 

Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése

MSZ EN 1994-1-1:2010 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1994-1-2:2013 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

MSZ EN 1994-1-2:2005/A1:2014 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

MSZ EN 1994-2:2009 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 2. rész: Általános és a hidakra vonatkozó szabályok

 

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése

MSZ EN 1995-1-1:2010 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1995-1-1:2004/A2:2015 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1995-1-2:2013 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

MSZ EN 1995-2:2014 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

 

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok

MSZ EN 1996-1-2:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

MSZ EN 1996-2:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész: Tervezés, a falazóanyagok és a megvalósítási mód megválasztása

MSZ EN 1996-3:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített méretezési módszerei

 

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok

MSZ EN 1997-1:2004/A1:2015 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok

MSZ EN 1997-2:2008 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizsgálatok

 

Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre

MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1998-1:2004/A1:2013 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1998-2:2015 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 2. rész: Hidak

MSZ EN 1998-3:2011 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 3. rész: Épületek értékelése és helyreállítása

MSZ EN 1998-4:2007 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 4. rész: Silók, tartályok és csővezetékek (angol nyelvű)

MSZ EN 1998-5:2009 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 5. rész: Alapozások, megtámasztószerkezetek és geotechnikai szempontok

MSZ EN 1998-6:2005 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 6. rész: Tornyok, árbocok, kémények (angol nyelvű)

 

Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése

MSZ EN 1999-1-1:2007 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok (angol nyelvű)

MSZ EN 1999-1-1:2007/A1:2010 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok (angol nyelvű)

MSZ EN 1999-1-1:2007/A2:2014 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok (angol nyelvű)

MSZE 21999-1-1:2009 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok (az MSZ EN 1999-1-1:2007 nemzeti melléklete)

MSZ EN 1999-1-2:2007 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Tervezés tűzterhelésre (angol nyelvű)

MSZ EN 1999-1-3:2007 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Fáradás (angol nyelvű)

MSZ EN 1999-1-3:2007/A1:2011 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Fáradás (angol nyelvű)

MSZ EN 1999-1-4:2007 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Hidegen alakított szerkezeti lemezek (angol nyelvű)

MSZ EN 1999-1-4:2007/A1:2011 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Hidegen alakított szerkezeti lemezek (angol nyelvű)

MSZ EN 1999-1-5:2007 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Héjszerkezetek (angol nyelvű)