SZÁLLITÁS, BEÉPITÉS ORSZÁGOSAN - Tartályház.

TARTÁLYOK | SZENNYVIZTISZTITÓK | OLAJFOGÓK | ZSIRFOGÓK | MEDENCÉK | BORTARTÁLYOK

Belvíz és csapadékvíz-elvezetési beruházások újabb öt településen


A regionális programok keretében 2007 óta 215 település bel- és külterületi vízrendezési projektjét támogatta az unió 36,8 milliárd forintot meghaladó értékben. Most öt településen oldódik meg a belvíz és csapadékvíz-elvezetés. A beruházások összértéke közel 1,17 milliárd forint, melyekhez az Európai Unió több mint 1 milliárd forinttal járul hozzá.

A projektek fő célja a települések biztonságának növelése, környezeti állapotuk javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése. Emellett a fejlesztések  felszíni vizeink minőségének biztosítására, valamint a további környezeti káresemények megelőzésére is törekszenek. 

Alsópáhok településen a belvíz- és csapadékvíz-elvezetés hosszú ideje megoldásra várt. Az érintett terület egyik fő jellemzője, hogy nagyobb esőzések alkalmával egyidőben alakul ki az árvízi helyzet, és keletkeznek belvízi elöntések. 

A probléma megoldása érdekében árokrendszert építettek ki, mellyel megoldódott a Nemesi út esővíz-elvezetése és Balassi utcai csapadékvíz továbbvezetése. Ezáltal a magasabban fekvő nemesboldogasszonyfai falurészről lezúduló csapadékot már el tudják vezetni a Páhoki-övcsatorna rendszerébe. A szintén magasabban fekvő, Felsőpáhok település felől lefolyó esővíz eddig jellemzően a Balassi Bálint utcában gyűlt össze, ennek elvezetésére is megoldást nyújt az árokrendszer. 

Csolyóspáloson befejezéséhez érkezett a település csapadék- és belvíz elvezetésének megoldására közel 55 millió forintos támogatással elkészült projekt I. üteme. Létrejött a háromezer méteres nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető hálózat. A település terv szerinti második öblözetének teljes területe csatornázottá vált. A 4 csatornaszakasz közvetlenül 130 lakóház állagmegóvását jelenti és elöntését előzi meg.

Ezzel egyidőben a projekt II. üteme is elkezdődik, közel 72 millió forintos támogatással. Ennek keretében település terv szerinti első öblözetének mintegy felén a oldódik meg a vízelvezetés. A négy belterületi és azok vizeit befogadó külterületi csatornaszakasz közvetlenül 75 lakóház állagmegóvását biztosítja és elöntését előzi meg.
Parád nagyközségben a domborzati viszonyokból adódóan gyakoriak a téli-tavaszi, valamint a nyári helyi vízkárok. A 171 millió forint összköltségű projekt révén a Köves pataknál árapasztó záportározó létesül árapasztó homlokbukós csatorna beépítésével. A beruházás jól illeszkedik a térségben már teljesült és a jövőben megvalósuló árvízvédelmi célokhoz.

Békéscsaba városában a Lipták András utca, valamint a Déli sor utca egy részén a csapadékvíz-elvezető, belvízelvezető infrastruktúra fejlesztése kezdődhet el. A projekt célja, hogy a belterületről a csapadékot és belvizet biztonságosan elvezessék a vízkárokkal veszélyeztetett területen. A 145 millió forint összértékű projekt tervezett befejezése 2012. február 28.

Érd, Erzsébetvárosban átépítették azokat a csatornákat, melyek a vízgyűjtő területről lehulló csapadékvizet levezetik, kapacitásukat is növelték. A 663 millió forintos fejlesztés eredményeként a lakosság több, mint kétharmada immár biztonságban érezheti magát az elöntésektől.