SZÁLLLITÁS, BEÉPITÉS ORSZÁGOSAN - Tartályház.

TARTÁLYOK | SZENNYVIZTISZTITÓK | OLAJFOGÓK | ZSIRFOGÓK | MEDENCÉK | BORTARTÁLYOK

VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés | Kistelepülések számára


MOST MÉG PÁLYÁZHAT, UTOLSÓ LEHETŐSÉG 2019. áprilisig, vagy forráskimerülésig. Nem leszt több pályázati lehetőség, az EU felzárkóztatási program hamarosan lezárul! 


Eddig benyújtott támogatási kérelmeink mind pozitív elbírálásban részesültek, így keressen minket bizalommal!


A SZOROS HATÁRIDŐ MIATT, RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ MI A TEENDŐ, AMENNYIBEN ÖNÖK, SZERETNÉNEK HIBAMENTES PÁLYÁZATOT MÉG BENYÚJTANI!

1. PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐ FELKÉRÉSE
(Tisztelettel kérünk minden Polgármestert / Döntéshozot, mivel komoly vízjogi előkészítést igényel a pályázat, ne álljanak neki "házon belül" megírni!)

2. AZONNALI TSZP ÉS TERV ELŐKÉSZITÉS
(Az idő rövidsége miatt, a hatósági vízjogi ügymenet kezelésében jártas tervező készítse a TSZP-t, a terveket. Jelen esetben a sikeres pályázat alapja a gyorsaság.)

JAVASOLT PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐ: +36 30 543 - 6763

Részletes ismertető alább: Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam ezt az Egyedülálló „Egyedi szennyvízkezlés” című pályázatot, mellyel az ön településének szennyvízkezelési problémája oldható meg.

Kiknek ajánljuk pályázatunkat?

 • önkormányzatok (kistelepülések)
 • önkormányzatok társulásai

Pályázók köre:

 • vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújtható be pályázat
 • nem támogathatóak:
  • a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon szereplő települések
  • Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések

Támogatás összege:

 • maximum 155 millió Ft
 • igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 77,5 millió Ft.

Támogatás intenzitása:

Járási kategória 

Nem besorolt

Kedvezményezett

Fejlesztendő

Komplex programmal fejlesztendő

Maximális
Támogatási Intenzitás

75%

85%

90%

95%

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására 2019 ÁPRILISIG van lehetőség, amelyek standard (pontozásos) kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
I. Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 2. Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 3. Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 4. A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 5. Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvízhasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 6. Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.
 7. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése

II. Önállóan NEM támogatható tevékenységek:

Általános költségek és immateriális javak költségei (max.  5%)

ebből:

 • Közbeszerzés (max. 1%)
 • Mérnöki feladatok (műszaki ellenőr max. 1%)
 • Projektmenedzsment (max. 2,5%)
 • Könyvvizsgálat (max. 0,5%)
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás (max. 0,5%)

Ingatlan vásárlás (max. 2%)

Infrastruktúra-fejlesztés (max. 15%)

ebből:

 • Terület előkészítés (max. 2%)

Speciális előírások

 • Valamennyi támogatható tevékenység tekintetében elvárás, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja.
 • Az adott fejlesztés lakosegyenértékét tekintve legalább 80%-ban lakóingatlanon kell, hogy megvalósuljon.

Fenntartási kötelezettség

 • a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.

Eddig benyújtott támogatási kérelmeink mind pozitív elbírálásban részesültek, így keressen minket bizalommal, hogy az ön pályázat legyen a következő, ami nyer!

Pályázati szakértő elérhetősége: +36 30 543 - 6763

Köszönjük látogatását, sikeres pályázati beadást kívánunk!