SZÁLLITÁS, BEÉPITÉS ORSZÁGOSAN - Tartályház.

TARTÁLYOK | SZENNYVIZTISZTITÓK | OLAJFOGÓK | ZSIRFOGÓK | MEDENCÉK | BORTARTÁLYOK

VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés | Kistelepülések számára
Szakértő koordinátor elérhetősége: +36 30 220 7925

Az idő rövidsége miatt, mi minden dokumentumot előkészítünk!

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam ezt az Egyedülálló „Egyedi szennyvízkezlés” című pályázatot, mellyel az ön településének szennyvízkezelési problémája oldható meg.

Kiknek ajánljuk pályázatunkat?

 • önkormányzatok (kistelepülések)
 • önkormányzatok társulásai

Pályázók köre:

 • vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújtható be pályázat
 • nem támogathatóak:
  • a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon szereplő települések
  • Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések

Támogatás összege:

 • maximum 155 millió Ft
 • igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 77,5 millió Ft.

Támogatás intenzitása:

Járási kategória 

Nem besorolt

Kedvezményezett

Fejlesztendő

Komplex programmal fejlesztendő

Maximális
Támogatási Intenzitás

75%

85%

90%

95%

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására 2020 ÁPRILISIG van lehetőség, amelyek standard (pontozásos) kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
I. Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 2. Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 3. Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 4. A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 5. Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvízhasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 6. Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.
 7. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése

II. Önállóan NEM támogatható tevékenységek:

Általános költségek és immateriális javak költségei (max.  5%)

ebből:

 • Közbeszerzés (max. 1%)
 • Mérnöki feladatok (műszaki ellenőr max. 1%)
 • Projektmenedzsment (max. 2,5%)
 • Könyvvizsgálat (max. 0,5%)
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás (max. 0,5%)

Ingatlan vásárlás (max. 2%)

Infrastruktúra-fejlesztés (max. 15%)

ebből:

 • Terület előkészítés (max. 2%)

Speciális előírások

 • Valamennyi támogatható tevékenység tekintetében elvárás, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja.
 • Az adott fejlesztés lakosegyenértékét tekintve legalább 80%-ban lakóingatlanon kell, hogy megvalósuljon.

Fenntartási kötelezettség

 • a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.

Eddig benyújtott támogatási kérelmeink mind pozitív elbírálásban részesültek, így keressen minket bizalommal, hogy az ön pályázat legyen a következő, ami nyer! 


+36 30 220 7925

Pályázati szakértő koordinátor